การเสวนาวิชาการ
“Chula Health and Well-being
at Work Forum 2023”
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยการสนับสนุนจาก สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ผู้บริหารองค์กรชั้นนำภาครัฐและภาคธุรกิจ 
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น  
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
คุณสุรงค์ บูลกุล
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์
คุณศันสนา สุขะนันท์
อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
การบรรยาย
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
งานทรัพยากรบุคคล บุคลากรทางการแพทย์
ภายในสถานประกอบการ ณ อมตะซิตี้ชลบุรี
การบรรยาย
นโยบายและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในองค์กร
สำหรับ ภาคีเครือข่ายฯ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
February 15, 2023

นโยบายและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อในองค์กร

การบรรยาย “บทบาทและการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในสถานประกอบการของผู้นำองค์กรและผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล” 15 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลัสเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด
February 23, 2023

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

การบรรยาย “การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อมตะซิตี้ ชลบุรี
รายละเอียด
October 21, 2022

COVID-19 Future Perspectives on Health at Work • ATPER

การบรรยาย “COVID-19 Future Perspectives on Health at Work: การจัดการสุขภาพในที่ทำงานหลัง COVID-19” 18 กรกฎาคม 2564 จัดโดย Association of Thai Professionals in European Region (ATPER)
รายละเอียด
March 14, 2023

Chula Health and Well-being at Work Forum

เวทีเสวนาวิชาการ “Chula Health and Well-being at Work Forum 2023: การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรสู่ความยั่งยืน” 14 มีนาคม 2566 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
รายละเอียด
2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.